Privacyverklaring

Badmintonvereniging BC Reflex is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Het onderstaande privacy beleid is van toepassing op alle website bezoeken, transacties en overeenkomsten met Badmintonvereniging BC Reflex, Kuperserf 43, 7443 HC te Nijverdal.

Persoonsgegevens die wij verwerken

Badmintonvereniging BC Reflex verwerkt uw persoonsgegevens zodra u gebruik maakt van een contactformulier op onze website.

Deze gebruiken we om uw bericht te beantwoorden via mail of telefoon.

Het aanmeldingsformulier is via de website te downloaden en in te leveren bij de leden administratie.

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

– Voor- en achternaam

– Geslacht

– Geboortedatum

– Adresgegevens

– Telefoonnummer

– E-mailadres

– Bankrekeningnummer

– Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld in correspondentie of telefonisch.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website of vereniging heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de onlineactiviteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel verwerken wij persoonsgegevens.

Badmintonvereniging BC Reflex verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

– Het afhandelen van de contributie en betalingen

– Verzenden van de nieuwsbrieven

– U te kunnen bellen of e-mailen indien dit uit clubbelang nodig is

– U te informeren over wijzigingen in teamindelingen, wedstrijd- en trainingsschema’s

– Aan- en afmelden van uw lidmaatschap bij Badminton Nederland

– Aanmaken van uw spelerspas

Hoe lang bewaren we persoonsgegevens.

Badmintonvereniging BC Reflex bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is, dat wil zeggen tot twee jaren na beëindiging van het lidmaatschap, behoudens de fiscale bewaarplicht van zeven jaar voor zover relevant.

Delen van persoonsgegevens met derden

Badmintonvereniging BC Reflex deelt uw persoonsgegevens met verschillende derden als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst en om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Badmintonvereniging BC Reflex blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen. Daarnaast verstrekt Badmintonvereniging BC Reflex uw persoonsgegevens aan andere derden. Dit doen wij alleen met uw nadrukkelijke toestemming.

Hoe kan ik cookies beheren of verwijderen?
Meestal kunnen cookies worden beheerd, bewerkt en verwijderd via uw browser. Meer informatie over het in- en uitschakelen en het verwijderen van cookies kan u vinden in de instructies en/of met behulp van de Help-functie van uw browser

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Facebook, om u op de hoogte te houden van onze activiteiten.

 Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Dit kunt u zelf doen via de persoonlijke instellingen van uw account. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door ons en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door uw genoemde organisatie, te sturen.

Wil u gebruik maken van uw recht op bezwaar en/ of recht op gegevensoverdraagbaarheid of heeft u andere vragen/ opmerkingen over de gegevensverwerking, stuur dan een gespecificeerd verzoek naar info@bcreflex.nl

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, de strook met nummers onderaan het paspoort, het paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. Badmintonclub BC Reflex zal zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

Badmintonvereniging BC Reflex wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. 

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Badmintonvereniging BC Reflex neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u het idee heeft dat uw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op of stuur een bericht naar: info@bcreflex.nl

Beveiliging en SSL
Badmintonvereniging BC Reflex neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De website van Badmintonvereniging BC Reflex maakt gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat om te borgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen.

Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of als u meer informatie wenst over de beveiliging van door Badmintonvereniging BC Reflex verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact op via info@bcreflex.nl

Daarnaast updaten wij onze website minimaal 1 keer per maand, ter voorkoming van hackpogingen.

Contact
De website van https://bcreflex.nl/ is als volgt te bereiken:

  • Adres: Kuperserf 43
  • Telefoon nr: 0548- 623 202 (tijdens onze trainingstijden op dinsdagavond)
  • E-mailadres: info@bcreflex.nl

Dit privacy beleid kan van tijd tot tijd worden bijgewerkt.

Badmintonvereniging BC Reflex, gevestigd aan Kuperserf 43, 7443HC te Nijverdal, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.