Lidmaatschap

Nieuwe leden zijn altijd welkom om het een maand kosteloos te proberen!
Rackets hebben we daarvoor beschikbaar.
Inschrijven? Aanmeldingsformulieren zijn in de sporthal af te halen, of print
het aanmeldingsformulier en lever deze ingevuld in bij de een van de bestuursleden of de
trainer.

Alle wijzigingen of opzeggingen dienen per mail (penningmeester@bcreflex.nl) minimaal één
week voor het einde van het lopende kwartaal te gebeuren.