Lidmaatschap

Nieuwe leden zijn altijd welkom om het een maand kosteloos te proberen!
Rackets hebben we daarvoor beschikbaar.

Alle wijzigingen of opzeggingen dienen schriftelijk (ook email) te gebeuren.
Er geldt een opzegtermijn van 1 maand, beginnende op de eerste dag van de maand na opzegging.

Inschrijven? Print het aanmeldingsformulier en lever deze ingevuld in bij de ledenadministratie.

Contributie 

De clubcontributie bedraagt per kwartaal:
voor jeugdleden: €25,00
voor senioren:     €47,00

De bondsbijdrage bedraagt per jaar:
voor jeugdleden: €15,60
voor senioren:     €21,00
(deze wordt jaarlijks door de NBB vastgesteld)

 

 

 

Volg ons op FaceBook