Informatie

Het Bestuur

Algemene email:
info@bcreflex.nl

Voorzitter:
Vacant (Waarnemend: Dick Slatius)

Penningmeester:
Johan Woesthuis
penningmeester@bcreflex.nl

Ledenadministratie:
Johan Woesthuis
penningmeester@bcreflex.nl

Secretaris:
Femke Overmars
info@bcreflex.nl

Competitieleider senioren:
Ismaël Wind
2013ccp@badminton.nl

Webmaster:
Rogier Bergsma
bergsmarogier@gmail.com

Bijlage Infobulletin